Dursunbey'in Tarihçesi

Dursunbey Tarihçesi Makalesi

Roma Uygarlığı döneminde Dursunbey civarına ABRİETTENE adı verildi. Abriettene bölgesinde merkez olan Dursunbey'in ismi de Hadrianeia idi. Hadrianeia (Dursunbey) Romalılar döneminde önemli para basım yerlerinden biri idi. Roma İmparatorları döneminde başta Hadrian, Antonius, Pivs, Faustina, Marcus Aurelius, gibi önemli imparator ve komutanlar isimlerini ve resimlerini taşıyan bakır ve gümüş paralar darb ettirmişlerdir. Bu isimlerin bazıları imparator veya eşleri, bazıları ünlü kumandanlar veya yüksek seviyedeki memurlardır. Hadrianeia ismi ünlü Roma İmparatoru Hadrian'dan gelmektedir. 24 Ocak 76 yılında doğup, 10 Haziran 138'de Roma'da ölen Hadrian'ın uzun ismi "Publius Aelius Hadrianus Traian Caesar Augustus Meidas'dır. Mezarı Roma'dadır. İmparator Hadrian Milattan sonra 117-138 yılları arasında 21 sene imparatorluk yaptı. Barışı ve Sanatı seven bir imparator olarak halk tarafından çok sevildi. İmparator olarak Anadolu'ya yaptığı geziler halkı ve yöneticileri çok etkilendiği için hemen hemen Anadolu'nun her tarafında onun adına kentler kuruldu, anıtlar yapıldı, tapınaklar inşa edildi. Dursunbey yöresine verilen "Hadrianeia" ismi de büyük olasılıkla onun şerefine kurulan bir şehir olduğunu göstermektedir. Hadrianeia şehrinin Milattan sonra 131-132 yıllarında kurulduğu tahmin edilmektedir.

İsim Tarihçesi

Bu konuda iki farklı görüş bilinmektedir; Bugün Dursunbey ismini taşımakta olan ilçenin eski ismi "Balat" tır. Balat ismi Anadolu'nun birçok yerinde bulunan bir isimdir. Osmanlı arşiv ve belgelerine göre şehir batıya gelen Türkler tarafından kurulmuştur. Aynı Yörüklerin başka bölgelere de yerleşip oymak adını yerleşim yerlerine vermiş olduğu kabul edilebilir. Dursunbey Askerlik Şubesinde uzun yıllar görev yapan emekli Ali TEZCAN beyin anlattığına göre Türkler buraya geldiklerinde Dursunbey'e Oba Beyi olan Dursun Ağa yerleşmiş, 10 km mesafedeki İğdiş bölgesine de Selim Ağa yerleşmiş ve bu bölgenin adı da daha sonra Selimağa şeklinde değiştirilmiştir. 1918'de Nahiye İlçeye dönüşünce Balat Nahiye heyetinin önerisiyle Balat Türkmenlerinin Önderi Dursun Ağa'nın adına izafeten ilçenin ismi Dursunbey yapılmıştır. Aynı şekilde İlçeye bağlı Gökçedağ nahiyesinin eski ismi İnegöllüler iken çevrede bulunan Gökçe Dağın ismini nahiyeye verildiği anlatılır. Bir başka kaynakta ise Dursunbey isminin menşeinden şu şekilde bahsedilmektedir; Osmanlı Padişahı Orhan Gazi, kendine bağlı Sancak Beyi Emir Dursun'u buraya komutan olarak atamış; İlçeye Emir Dursun'a izafeten DURSUNBEY denmiştir. Yörede ilk imar faaliyetleri de onun zamanında başlatılmıştır. Bir diğer analtımda ise Dursunbey isminin Karesi Beyi'nin Dursun adındaki oğluna atfen bu yöreye verildiği belirtilir. Dursunbey, Kurtuluş Savaşı sırasında düşman işgaline uğramış, 3 Eylül 1922 günü kurtarılmıştır. Dursunbey İlçesi'nin tarihi hakkında kesin bilgiler olmamakla beraber yapılan antik çalışmaların bulguları neticesinde çok eski bir yerleşim merkezi olduğu ve Lidyalılar'a kadar uzandığı anlaşılmıştır.

Coğrafya

Balıkesir İlinin doğusunda yer alan ilçemizin rakımı 672 m., yüzölçümü 1952 km² dır. Dursunbey coğrafi yönden Ege Bölgesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Arazi yapısı itibariyle dağlık ve çok engebeli bir karaktere sahiptir. En yüksek dağı Alaçam 1683 m. yüksekliğindedir. İlçemizin arazisinin büyük bir kısmı orman ile örtülüdür. Dursunbey ilçesi, Ege iklim bölgesi içinde yer almakla birlikte yükseklik ve deniz esintilerine kapalı olması itibariyle yazlar daha serin,kışlar daha sert geçmektedir. Vejetasyon süresi oldukça kısadır. İlçemizin iklimi Karasal İklim özelliklerini taşır. Kışları soğuk, yazları sıcak geçer, kış ve bahar ayları bol miktarda yağış alır. Suçıktısı ile ünlüdür.

Ekonomi

İlçenin geçim kaynağı orman ve orman ürünlerine dayalı sanayi kollarından sağlanmaktadır. İlçede en önemli ticari faaliyet keresteciliktir. Bu sektör aynı zamanda nakliye sektörünün de gelişmesini sağlamıştır. İlçe çeşitli maden rezervlerine sahiptir. Bunlar; kömür, traverten mermeri (Arizona Kırmızısı, Verona Beyazı), krom, amatis taşı gibi madenlerdir. İlçe toprakları çok engebeli ve verimsiz olduğu için tarımsal faaliyetler geniş araziler üzerine kurulmuştur. İlçede toplam 23.901 ha. Tarım arazisi bulunmaktadır. Kuru tarım ürünlerinden; buğday, arpa, çavdar, yulaf, mercimek ve nohut, meyva üretimi olarak en çok elma üretilmektedir. Hayvancılık yönünden 18.000 Büyükbaş, 60.000 Küçükbaş ve 177.000 kanatlı mevcuttur.

Kültür ve Turizm

Dursunbey genel olarak konar-göçer yörük aşiretlerinin iskana geçmesiyle kurulmuş olan yörük köyleri ile tanınır. Konar-göçer Türk aşiretleri'nin izleri bu köylerde görülmektedir. Su çıktı mesire yerinde her yıl Şiir Akşamları etkinlikleri belediyenin desteği ile yapılmaktadır. Alaçam dağlarında bol miktarda yaban domuzu, karaca ve dağ keçisi mevcuttur. İstanbul'dan bir çok iş adamı hafta sonları av için bölgeye gelmektedirler. Bunların bir çoğunun da kışlık villaları bu bölgededir. Gezip görülebilecek yerler arasında kanyon, su çıktı mesire yeri,alaçam dağları gibi pek çok yer vardır. Bölge adeta Türkiye'nin Alpleri'dir.